Bài viết về chủ đề "khởi kiện công ty"

KHỞI KIỆN CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khởi kiện công ty
Không lấy được sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc

Không lấy được sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc

Luật sư tư vấn về cách thức xử lý khi người sử dụng lao động không trả sổ cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>