Không được công nhận thời gian đóng BHXH do không có quyết định nghỉ việc
|

Không được công nhận thời gian đóng BHXH do không có quyết định nghỉ việc

Khi chấm dứt quan hệ lao động, đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm chốt sổ bao hiểm xã hội cho người lao động để đánh dấu kết thức quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động khi làm việc tại đơn vị của mình. Vậy với trường hợp người lao động nghỉ việc ở chỗ làm cũ nhưng không được công nhận quá trình đóng BHXH vì không có quyết định nghỉ việc thì giải quyết như thế nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí