Bài viết về chủ đề "khai thác trái phép"

KHAI THÁC TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thác trái phép
Chặt phá rừng trái phép có bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chặt phá rừng trái phép có bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi là cán bộ nhà nước được phụ trách quy hoạch vùng đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp để cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số (thời điểm tôi vi phạm chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng của UBND tỉnh).

Chi tiết >>