Bài viết về chủ đề "khai nhận thừa kế"

KHAI NHẬN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai nhận thừa kế
Thừa kế theo pháp luật được quy định như thế nào?

Thừa kế theo pháp luật được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc thừa kế theo pháp luật khi người chết không để lại di chúc? Những người nào sẽ được hưởng thừa kế trong trường hợp này? Quy định của văn bản pháp luật được nêu rõ như sau:

Chi tiết >>

Phân chia di sản thừa kế khi chồng hoặc vợ mất trước

Phân chia di sản thừa kế khi chồng hoặc vợ mất trước

Luật sư tư vấn về việc phân chia di sản thừa kế khi vợ hoặc chồng mất trước. Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về phân chia di sản theo di chúc

Quy định về phân chia di sản theo di chúc

Phân chia di sản theo di chúc được quy định về điều kiện thực hiện, xác định nội dung di chúc, phân chia di sản và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đăng ký quyền sử dụng đất do thừa kế thực hiện thế nào?

Đăng ký quyền sử dụng đất do thừa kế thực hiện thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư.Tôi đã tìm hiểu quy định: Sau khi công chứng văn bản thừa kế, anh chị em bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính chính thì văn phòng đăng đất thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết >>

“Di tặng” theo quy định tại Điều 671 BLDS

“Di tặng” theo quy định tại Điều 671 BLDS

Điều 671 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định về di tặng: “1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. 2. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”.

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Di chúc - Di sản - Thừa kế

Quy định pháp luật về Di chúc - Di sản - Thừa kế

Công dân có quyền lập di chúc đề định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Xã hội càng phát triển thì người dân càng quan tâm đến di chúc chúc - Di sản - Thừa kế liên quan đến quyền lợi của mình.

Chi tiết >>