Bài viết về chủ đề "khai báo tai nạn lao động "

KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai báo tai nạn lao động

 • Mẫu khai báo tai nạn lao động

  Mẫu khai báo tai nạn lao động.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu khai báo tai nạn lao động Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012, nội dung cụ thể của biểu mẫu như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn