Bài viết về chủ đề "khai báo tai nạn lao động"

KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai báo tai nạn lao động
Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012, nội dung cụ thể của biểu mẫu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>