Bài viết về chủ đề "khai báo"

KHAI BÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai báo
Mức hình phạt của tội trộm cắp tài sản khi đã thành khẩn khai báo

Mức hình phạt của tội trộm cắp tài sản khi đã thành khẩn khai báo

Luật sư tư vấn về trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản và đã thành khẩn khai báo thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>