Bài viết về chủ đề "khách hàng tư vấn pháp luật doanh nghiệp"

KHÁCH HÀNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khách hàng tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Công ty cổ phần Sông Đà HTC

Công ty cổ phần Sông Đà HTC

Công ty cổ phần Sông Đà - HTC được thành lập dưới hình thức cổ phần hoá Chi nhánh Xây dựng Công nghiệp – Công ty cổ phần Sông Đà 207 trong đó Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ HTC Việt Nam.

Chi tiết >>