Bài viết về chủ đề "khách hàng lĩnh vực sở hữu trí tuệ "

KHÁCH HÀNG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khách hàng lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 • Công ty Cổ phần Việt Pháp (Doanh nghiệp có vốn nước ngoài)

  Công ty Cổ phần Việt Pháp (Doanh nghiệp có vốn nước ngoài).

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Việt Pháp thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh phúc Cấp

  Chi tiết
 • Công ty Cổ phần VIPOWER

  Công ty Cổ phần VIPOWER.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần VIPOWER thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Gia

  Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Gia.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Gia thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104051337 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt

  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Điện Tự động hóa ABB

  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện Tự động hóa ABB.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Công nghệ Điện Tự động hóa ABB thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103027557 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Sàn Giao dịch Bất động sản Hoàng Nhật Minh

  Sàn Giao dịch Bất động sản Hoàng Nhật Minh.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Nhật Minh thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104207979 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Đầu tư MENO

  Công ty cổ phần Đầu tư MENO.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Đầu tư MENO thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103023274 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn