Bài viết về chủ đề "kéo dài tuổi nghỉ hưu "

KÉO DÀI TUỔI NGHỈ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kéo dài tuổi nghỉ hưu

 • Trong trường hợp nào thì được phép kéo dài tuổi nghỉ hưu

  Trong trường hợp nào thì được phép kéo dài tuổi nghỉ hưu.

  • 02/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người lao động cao tuổi là những ai? Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi? Trong trường hợp nào thì người lao động được phép kéo dài tuổi nghỉ hưu? Luật Minh Gia tư vấn những vấn đề này như sau:

  Chi tiết