Bài viết về chủ đề "kê khai thuế cho dự án đầu tư"

KÊ KHAI THUẾ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thuế cho dự án đầu tư
Thủ tục Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Thủ tục Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Đối với trường hợp là dự án đầu tư thì thủ tục Khai thuế giá trị gia tăng được tiến hành theo các bước và trình tự cụ thể như sau:

Chi tiết >>