Bài viết về chủ đề "karaoke"

KARAOKE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về karaoke
Khoảng cách hợp lý để được cấp phép kinh doanh hoạt động Karaoke

Khoảng cách hợp lý để được cấp phép kinh doanh hoạt động Karaoke

Tôi mở kinh doanh kraoke đầu tư vào15 tỷ. Khi tôi xin cấp phép Sở văn hóa trả lời không đủ cự ly 200m(cơ sở tôi cách kho bạc 50m). Tôi trực tiếp làm văn bản hỏi cục văn hóa cơ sở là đơn vị trực thuộc bộ cơ quan tham mưu của Bộ là nơi hướng dẫn các thủ tục liên quan đến các hoạt động văn hóa.

Chi tiết >>