Bài viết về chủ đề "import tax rates applicable"

IMPORT TAX RATES APPLICABLE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về import tax rates applicable
Circular No. 12/2013/TT-BTC

Circular No. 12/2013/TT-BTC

Circular No. 12/2013/TT-BTC dated January 21, 2013 of the Ministry of Finance amending preferential import tax rates applicable to item of non-alloy steel wire of code 7217.10.39 in the preferential import tariff

Chi tiết >>