Bài viết về chủ đề "hủy tài liệu "

HỦY TÀI LIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy tài liệu

 • Mẫu biên bản bàn giao tài sản

  Mẫu biên bản bàn giao tài sản.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật quy định về mẫu biên bản bàn giao tài sản như thế nào? Biên bản cần chứa đựng các nội dung cụ thể ra sao để đảm bảo không phát sinh tranh chấp? Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài sản của Công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

  Mẫu biên bản bàn giao tài liệu.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung chính của biên bản bàn giao tài liệu bao gồm các nội dung về bên bàn giao, bên nhận bàn giao, văn bản, số lượng bàn giao...cụ thể như mẫu sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn