Bài viết về chủ đề "hủy hôn trái pháp luật"

HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hủy hôn trái pháp luật
Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không?

Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp đã xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng vì một số lý do đã hủy hôn vậy khi muốn đăng ký kết hôn lại có xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nữa không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>