Tư vấn về hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
|

Tư vấn về hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Ba tôi làm giáo viên, hiện nay đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng đã công tác 30 năm và đã đóng đủ thời gian phải đóng bảo hiểm. Ba tôi năm nay 50 tuổi, tuy nhiên ba tôi bị tai nạn nên không còn khả năng giảng dạy và làm chức vụ quản lí. Tôi muốn biết ba tôi có thể làm thủ tục để xin về nghỉ hưu sớm hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí