Bài viết về chủ đề "hưởng lương công chức"

HƯỞNG LƯƠNG CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng lương công chức
Thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước.

Thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước.

Luật sư tư vấn về thời gian bắt đầu được hưởng lương của công chức nhà nước và điều kiện được hưởng chế độ thai sản? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về nâng ngạch công chức

Tư vấn về nâng ngạch công chức

Tôi là một cán bộ nhà nước, hiện đang làm việc tại đơn vị đoàn thể chính trị của một huyện. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tôi được nhận quyết định hợp đồng huyện về công tác tại một trường THCS theo diện.

Chi tiết >>