Bài viết về chủ đề "hưởng hai phụ cấp"

HƯỞNG HAI PHỤ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưởng hai phụ cấp
Hưởng đồng thời phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp độc hại

Hưởng đồng thời phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp độc hại

Tôi làm văn thư lưu trữ và Thủ quỹ của cơ quan nhà nước. Hiện tôi đang hưởng phụ cấp độc hại của Lưu trữ là 0,2. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 của thủ quỹ nữa hay không? Nếu được hưởng thì nhà nước quy định tại văn bản nào?

Chi tiết >>