Bài viết về chủ đề "hướng dẫn thủ tục về thuế"

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn thủ tục về thuế
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế - tiền phạt

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế - tiền phạt

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Nội dung bao gồm thông tin về cá nhân/tổ chức đề nghị, lý do và nội dung đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, cam kết và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn Kê khai Thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

Hướng dẫn Kê khai Thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

Một số quy định mới về kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thủ tục kê khai thuế cụ thể như sau

Chi tiết >>