Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật du lịch"

HƯỚNG DẪN LUẬT DU LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật du lịch
Nghị định số 16/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực du lịch.

Chi tiết >>