Bài viết về chủ đề "hướng dẫn đặc xá"

HƯỚNG DẪN ĐẶC XÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn đặc xá
Điều kiện được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Điều kiện được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Luật sư tư vấn về các trường hợp được đặc xá và điều kiện để được xét đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX

Chi tiết >>

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá theo Hướng dẫn 91

Luật sư tư vấn về các trường hợp được đặc xá theo Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015.

Chi tiết >>