Bài viết về chủ đề "hợp thửa đất đai"

HỢP THỬA ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp thửa đất đai
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP HCM

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP HCM

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết >>

Trình tự thủ tục thực hiện tách thửa - hợp thửa đất thế nào?

Trình tự thủ tục thực hiện tách thửa - hợp thửa đất thế nào?

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>