Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất
|

Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất

Việc hợp, tách thửa là một trong số các hoạt động phát sinh trong quá trình sử dụng đất. Khi nhu cầu về sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình thay đổi thì việc hợp, tách thửa được đặt ra để chủ thể sử dụng đất sử dụng diện tích đất hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, tránh sự lãng phí hoặc chật chội, thiếu đất ở.

Chi tiết
Thủ tục tách thửa và hợp thửa đất.
|

Thủ tục tách thửa và hợp thửa đất.

Xin chào văn phòng luật sư Minh Gia: Tôi đang có 1 vấn đề nan giải sau mong phòng luật sư giải đáp và gửi mail phản hồi theo địa chỉ trên. Tôi ở tại Huyện X. Hiện tại ba chồng tôi có cho vợ chồng tôi một mảnh đất diện tích ngang 6m dài 15m nhưng phần đất này nằm trên 2 thửa khác nhau.

Chi tiết
Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai theo quy định của pháp luật?
|

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai theo quy định của pháp luật?

Luật sư tư vấn về: em và chị ruột em, mỗi người có 1 mảnh đất liền kề nhau. 2 mảnh đất này, đều đã có sổ riêng, mỗi người đứng tên 1 cuốn.Bây giờ chị em muốn cho em thêm một phần đất của chị với kích thước: ngang 2.5m sâu 30m. Luật sư tư vấn giúp em:1/ Với diện tích 2.5m * 30m trên thì có được tách thửa và gộp chung lại với diện tích đất trên sổ chứng nhận quyền sử dụng đất của em không ạ?2/ Em cần phải có các giấy tờ cũng như thủ tục như thế nào để làm được việc tách và gộp đất như đã nêu trên?

Chi tiết
Tư vấn về vấn đề hợp và tách thửa đất khi không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa
|

Tư vấn về vấn đề hợp và tách thửa đất khi không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa

Luật sư tư vấn về trường hợp chủ sử dụng đất không có đủ diện tích tối thiểu để tách thửa nhưng xin hợp thửa với một chủ sử dụng đất liền kề thì thủ tục thực hiện như thế nào? Và việc hợp thửa có thay đổi về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trước khi hợp không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí