Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
|

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh - Nội dung bao gồm mục tiêu kinh, tài sản và tỷ lệ góp vốn, thời gian góp và phân chia lợi nhuận, các thông tin khác liên quan đến vấn đề góp vốn mà các bên cần hiễu rõ quy định liên quan để tiến hành kinh doanh thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Chi tiết
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
|

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Các bên có khi tiến hành hợp tác kinh doanh thì có bắt buộc phải lập hợp đồng không? Trường hợp soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần lưu ý những nội dung nào trong hợp đồng?

Chi tiết
Chi phí phát sinh ngoài hợp đồng, bên nào chịu?
|

Chi phí phát sinh ngoài hợp đồng, bên nào chịu?

Dear anh/chị, Em biết đến web tư vấn luật thông qua 1 người bạn, em có vấn đề sau cần tư vấn, mong anh/chị tư vấn giúp em : Em và bạn cùng kinh doanh chung và có làm hợp đồng thì tại điều 3 của Hợp đồng em đang không biết nên giải quyết như thế nào cho đúng ( nội dung cụ thể trong hợp đồng)

Chi tiết
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân
|

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân

Nội dung Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp tác kinh doanh, tổng vốn đầu tư, thời gian hợp tác và phân chia lợi nhuận, các vấn đề khác liên quan.

Chi tiết
Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con
|

Góp vốn đầu tư giữa công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ, công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, theo đó các công ty có mối liên hệ với nhau về mặt sở hữu, độc lập với nhau về mặt pháp lý và chịu sự kiểm soát chung của một công ty có vai trò trung tâm quyền lực, nắm giữ quyền chi phối các công ty còn lại trong quá trình hoạt động.

Chi tiết
Mẫu hợp đồng cộng tác viên
|

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng cộng tác viên? Người giao kết hợp đồng có phải thực hiện các nghĩa vụ của người lao động hay không? Trường hợp một trong các bên vi phạm các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng thì giải quyết như thế nào? Mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng cộng tác viên?

Chi tiết
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
|

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC bao gồm thông tin về nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, mục tiêu hợp tác kinh doanh, vốn góp và tỷ lệ góp vốn của các bên và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí