Bài viết về chủ đề "hợp nhất"

HỢP NHẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp nhất
Chia tài sản thuộc sở hữu chung của ông bà và bố mẹ

Chia tài sản thuộc sở hữu chung của ông bà và bố mẹ

Chào luật sư, cháu muốn hỏi về quyền tranh chấp tài sản.

Chi tiết >>

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại do bị chia tách/hợp nhất/sáp nhập theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>