Bài viết về chủ đề "hợp đồng vay tiền"

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng vay tiền
Cho vay tiền không ghi ngày trả đòi lại thế nào?

Cho vay tiền không ghi ngày trả đòi lại thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp cho người bạn vay số tiền 800 triệu nhưng không ghi thời hạn thanh toán, nay muốn đòi lại và các thủ tục liên quan như sau:

Chi tiết >>

Vay tiền không có giấy tờ có khởi kiện được không?

Vay tiền không có giấy tờ có khởi kiện được không?

Luật sư tư vấn cho bạn Hưng tại Hải phòng về trường hợp cho người khác vay tiền nhưng không lập hợp đồng vay tiền, chỉ có file ghi âm chứng minh việc cho vay và các vấn đề khác liên quan, nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Mẫu hợp đồng, giấy vay tiền giữ cá nhân với cá nhân gồm thông tin về bên cho vay và bên cho vay tiền, số tiền vay, thời hạn và lãi xuất vay, các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản - Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Mẫu Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Đối với biên bản thỏa thuận xác nhận nợ, các bên cần thể hiện thống nhất các nội dung về đối chiếu công nợ, cam kết các bên, thời hạn thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng vay vốn

Mẫu hợp đồng vay vốn

Đối với vấn đề vay vốn, hợp đồng vay vốn được thể hiện bao gồm các nội dung về thông tin bên vay và bên cho vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay... cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Đối với hợp đồng cho vay tiền nội dung cần thể hiện thông tin bên vay và bên cho vay, số tiền vay, thời hạn thanh toán,... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Mẫu Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Đối với Hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm bao gồm các nội dung về tài sản vay, thông tin bên vay và các thông tin khác như biểu mẫu sau đây:

Chi tiết >>