Bài viết về chủ đề "hợp đồng vận chuyển hàng hóa "

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bao nội các nội dung về bên thuê vận chuyển, bên vận chuyển, loại hàng hóa vận chuyển, phương thức giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác như đính kèm theo trên đây.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn