Bài viết về chủ đề "hợp đồng ủy thác xuất khẩu "

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng ủy thác xuất khẩu

 • Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo

  Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo.

  • 15/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung hợp đồng xuất khẩu gạo bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung, quy cách, số lượng và phẩm chất gạo, giá cả, hình thức vận chuyển và các quy định khác cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

  Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng ủy thác xuất khẩu bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung ủy thác xuất khẩu, giá cả, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, thông tin khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn