Bài viết về chủ đề "hợp đồng thuê nhà "

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thuê nhà

 • Pháp luật dân sự hiện nay quy định như thế nào về đặt cọc?

  Pháp luật dân sự hiện nay quy định như thế nào về đặt cọc?.

  • 31/05/2021
  • Lò Thị Loan

  Đặt cọc là một trong những biện pháp để đảm bảo thực hiện hợp đồng được rất nhiều chủ thể lựa chọn. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hợp đồng đặt cọc?

  Chi tiết
 • Tư vấn về hợp đồng thuê nhà

  Tư vấn về hợp đồng thuê nhà.

  • 14/04/2021
  • Nguyễn Đức Minh Hiếu

  Chủ nhà có được tự ý thay đổi thỏa thuận về tiền thuê nhà được không ? Trong trường hợp đó, bên thuê phải xử lý như thế nào ?

  Chi tiết
 • Người thuê nhà có đầu tư sửa chữa khi thuê nhà thì có đòi lại được tiền bỏ ra không?

  Người thuê nhà có đầu tư sửa chữa khi thuê nhà thì có đòi lại được tiền bỏ ra không?.

  • 09/05/2020
  • Hoàng Thị Nhàn

  Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Trong hợp đồng thuê tài sản, hai bên có thể thỏa thuận các quy định mà pháp luật không cấm. Việc một trong các bên vi pham các quy định trong hợp đồng thuê làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của mình thì họ có thể gửi đơn khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.

  Chi tiết
 • Xử lý hành vi trốn thuế của bên cho thuê nhà

  Xử lý hành vi trốn thuế của bên cho thuê nhà.

  • 17/09/2020
  • Vũ Thanh Thủy

  Đối với cá nhân lao động hoặc có các hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra thu nhập thì những cá nhân đó phải có trách nhiệm nộp thuế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Thuế là nguồn thu quan trọng và chủ yếu của ngân sách nhà nước để đảm bảo sự phát triển của xã hội và đất nước.

  Chi tiết
 • Tranh chấp do chuyển nhượng quyền thuê nhà giải quyết như thế nào

  Tranh chấp do chuyển nhượng quyền thuê nhà giải quyết như thế nào.

  • 06/09/2018
  • Trần Phương Hà

  Luật sư tư vấn về tranh chấp hợp đồng thuê nhà do bên thuê cho thuê lại nhưng không được sự đồng ý của chủ nhà. Trường hợp này giải quyết như thế nào, nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Có được khởi kiện tuyên giao dịch thuê nhà vô hiệu khi đã hết thời hiệu?

  Có được khởi kiện tuyên giao dịch thuê nhà vô hiệu khi đã hết thời hiệu?.

  • 01/08/2018
  • Nguyễn Thị Biển

  Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề khởi kiện yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã được công chứng

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã được công chứng.

  • 20/08/2020
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Luật sư tư vấn về hiệu lực hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng thuê nhà, trách nhiệm thông báo, bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật và hướng giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

  Chi tiết
 • Bên cho thuê nhà tự ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì xử lý như thế nào?

  Bên cho thuê nhà tự ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì xử lý như thế nào?.

  • 11/09/2020
  • Vũ Thị Thảo

  Hợp đồng thuê nhà là một dạng hợp đồng thuê tài sản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Nếu một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì giải quyết như thế nào? Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật phải bồi thường như thế nào?

  Chi tiết
 • Bên cho thuê nhà có được tự ý tăng giá thuê hay không?

  Bên cho thuê nhà có được tự ý tăng giá thuê hay không?.

  • 20/10/2020
  • Nguyễn Thị Biển

  Trường hợp bên cho thuê tự ý tăng tiền nhà nhưng không có thỏa thuận với bên thuê thì bên thuê phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Trường hợp bên thuê không đồng ý tăng tiền thuê nhà, bên thuê cho thuê có căn cứ để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

  Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

  • 03/01/2018
  • Cà Thị Phương

  Luật sư tư vấn về việc ký kết hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Bên thuê nhà có được phép cho thuê lại nhà đang thuê không?

  Bên thuê nhà có được phép cho thuê lại nhà đang thuê không?.

  • 29/07/2020
  • Vũ Thị Thanh Thủy

  Hợp đồng thuê nhà ở được pháp luật quy định như thế nào? Khi giao kết hợp đồng thuê nhà ở thì quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác định ra sao? Trường hợp một trong các bên có hành vi vi phạm thoả thuận trong hợp đồng thì xử lý như thế nào?

  Chi tiết
 • Tranh chấp về hợp đồng thuê nhà giải quyết như thế nào?

  Tranh chấp về hợp đồng thuê nhà giải quyết như thế nào?.

  • 28/08/2020
  • Triệu Lan Thảo

  Mỗi khi nhắc đến hợp đồng thuê tài sản là nhắc đến hợp đồng dân sự giữa một bên có tài sản giao tài sản của mình cho người khác để sử dụng và nhận được một khoản lợi ích từ bên được nhận tài sản. Hiện này, luật dân sự đã có khái niệm mang tính bao quát chung cho hợp đồng này, các điều khoản điều chỉnh về hợp đồng này chủ yếu tập chung vào những vấn đề dễ xảy ra tranh chấp, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Luật sư tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết