Mẫu Hợp đồng thuê nhà cập nhật mới nhất 2021
|

Mẫu Hợp đồng thuê nhà cập nhật mới nhất 2021

Mẫu Hợp đồng thuê nhà được thể hiện về nội dung bên cho thuê, bên thuê, địa điểm thuê, giá tiền thuê, thời hạn thuê nhà... Để việc thuê và cho thuê nhà được tiến hành nhanh chóng, đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của các bên thì khi lập hợp đồng bạn nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn của luật sư nhằm phòng tránh rủi ro, tranh chấp không đáng có.

Chi tiết
Thay đổi điều khoản tăng giá trong hợp đồng thuê nhà thế nào
|

Thay đổi điều khoản tăng giá trong hợp đồng thuê nhà thế nào

Trường hợp bên cho thuê tự ý tăng tiền nhà nhưng không có thỏa thuận với bên thuê thì bên thuê phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Trường hợp bên thuê không đồng ý tăng tiền thuê nhà, bên thuê cho thuê có căn cứ để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, thuê phòng ở trọ 2021
|

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, thuê phòng ở trọ 2021

Công ty Luật Minh Gia cung cấp miễn phí mẫu hợp đồng thuê nhà trọ và tư vấn cho khách hàng về trường hợp xác định giá trị của hợp đồng thuê nhà sau khi các bên sửa đổi nội dung của hợp đồng và các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất năm 2021
|

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất năm 2021

Nội dung Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh, thông tin về thời hạn thuê và các vấn đề khác liên quan. Bạn có thể tham khảo để xây dựng hợp đồng hoàn thiện hoặc liên hệ với chúng tôi - Luật Minh Gia sẽ hỗ trợ, tư vấn mọi vấn đề liên quan cho bạn.

Chi tiết
Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2021
|

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2021

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

Chi tiết
Hợp đồng thuê nhà theo quy định mới nhất
|

Hợp đồng thuê nhà theo quy định mới nhất

Hợp đồng thuê nhà được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn quy định về hợp đồng thuê nhà để khác hàng tìm hiểu, trang bị thêm kiến thức pháp luật như sau:

Chi tiết
Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở
|

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở

Khi giao kết hợp đồng thuê nhà, các bên cần phải soạn thảo hợp đồng như thế nào và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ra sao? Các bên có thể tham khảo thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở thông qua bài viết của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng mượn nhà
|

Mẫu Hợp đồng mượn nhà

Nội dung Hợp đồng mượn nhà được thể hiện cụ thể về địa điểm, diện tích, thời hạn, các quy định về cải tạo, tu bổ và các nội dung khác như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng
|

Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Trong trường hợp doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân, tổ chức làm địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện thì cần thỏa thuận hợp đồng như thế nào? Các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà được công ty Luật Minh Gia soạn thảo sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí