Bài viết về chủ đề "hợp đồng thầu xây dựng"

HỢP ĐỒNG THẦU XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng thầu xây dựng
Chủ đầu tư đơn phương thanh lý hợp đồng xử lý thế nào?

Chủ đầu tư đơn phương thanh lý hợp đồng xử lý thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Hỏi về Chủ đầu tư đơn phương thanh lý hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hđ bỏ không thi công do thi công sai thiết kế và tính khối lượng tăng thì xử lý thế nào, cụ thể như sau:

Chi tiết >>