Bài viết về chủ đề "hợp đồng môi giới"

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng môi giới
Tư vấn hợp đồng dịch thuật và các vấn đề về thuế, bảo hiểm

Tư vấn hợp đồng dịch thuật và các vấn đề về thuế, bảo hiểm

Kính gửi Luật sư Minh Gia, Tôi có một chút khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của Luật Minh Gia như sau: 1. Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực dịch thuật, vì tính chất công việc nên công ty có rất nhiều cộng tác viên các ngôn ngữ khác nhau hợp tác. Họ thường làm việc từ xa và có tài liệu cần dịch thì công ty sẽ gửi thuê họ để dịch. Thù lao cuối tháng tổng hợp và thanh toán.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Nội dung hợp đồng cộng tác viên bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp đồng, nội dung và thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng môi giới

Mẫu hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, thời gian, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>