Bài viết về chủ đề "hợp đồng liên doanh "

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng liên doanh

 • Mẫu Thư mời hợp tác kinh doanh

  Mẫu Thư mời hợp tác kinh doanh.

  • 29/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay có rất nhiều hình thức kinh doanh, tuy nhiên dù là hình thức nào đi chăng nữa thì có có sự hợp tác giữa các bên với nhau cũng thuận lợi hơn trên thương trường. Do đó, vấn đề hợp tác kinh doanh được rất nhiều người quan tâm và gặp vướng mắc. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng hợp tác kinh doanh? Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh cần những nội dung cơ bản nào?

  Chi tiết
 • Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

  Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 với nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với hình thức đầu tư theo dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư cần tìm hiểu quy định pháp luật, hướng dẫn và các điều kiện liên quan như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài

  Dịch vụ thành lập công ty TNHH vốn nước ngoài.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nội dung thực hiện dịch vụ được luật sư của chúng tôi tiến hành theo các bước như sau:

  Chi tiết
 • Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh

  Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Dịch vụ thành lập công ty liên doanh - Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nội dung thực hiện dịch vụ được tiến hành theo các bước như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân.

  • 08/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp tác kinh doanh, tổng vốn đầu tư, thời gian hợp tác và phân chia lợi nhuận, các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

  Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư.

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bạn cần Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư cần lưu ý nội dung bao gồm thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn luật sư để có quyết định đầu tư phù hợp.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh

  Mẫu Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.

  • 03/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng hợp tác kinh doanh? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng liên doanh

  Mẫu hợp đồng liên doanh.

  • 10/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng liên doanh hiện nay được soạn thảo theo biểu mẫu nào? Hợp đồng đó chứa đựng những nội dung cụ thể ra sao? Các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng liên doanh của công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về doanh nghiệp liên doanh

  Quy định pháp luật về doanh nghiệp liên doanh.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng góp vốn

  Mẫu Hợp đồng góp vốn.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng góp vốn bao gồm các nội dung về địa điểm, thông tin về các bên tham gia góp vốn, thời gian góp vốn và các thông tin khác liên quan theo mẫu sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Các bên có khi tiến hành hợp tác kinh doanh thì có bắt buộc phải lập hợp đồng không? Trường hợp soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần lưu ý những nội dung nào trong hợp đồng?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn