Bài viết về chủ đề "hợp đồng lao động"

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng lao động
Có thể làm đơn khởi kiện công ty môi giới vì cho NLĐ đi xuất khẩu sai tư cách lao động so với công việc không?

Có thể làm đơn khởi kiện công ty môi giới vì cho NLĐ đi xuất khẩu sai tư cách lao động so với công việc không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Khởi kiện công ty môi giới vì cho NLĐ tham gia công việc ở nước ngoài khác với hợp đồng lao động.

Chi tiết >>

Nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật?

Nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật?

Luật sư tư vấn về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Chấm dứt HĐLĐ trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Chấm dứt HĐLĐ trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Không làm việc tại Đơn vị có được chấm dứt hợp đồng khi đến hạn?

Không làm việc tại Đơn vị có được chấm dứt hợp đồng khi đến hạn?

Luật sư tư vấn về vấn đề người lao động ký hợp đồng lao động với đơn vị nhưng không làm việc tại đơn vị mà được cho đi học. Người lao động có được chấm dứt hợp đồng lao động khi đến hạn trong trường hợp này không?

Chi tiết >>

Công ty có được giữ lại tiền thưởng tiến độ của người lao động không?

Công ty có được giữ lại tiền thưởng tiến độ của người lao động không?

Luật sư tư vấn về vấn đề tiền lương và tiền thưởng của người lao động đang làm việc cho công ty. Công ty có được giữ lại tiền thưởng tiến độ khi người lao động không đạt tiến độ công việc không?

Chi tiết >>

Người sử dụng LĐ có được quyền giữ lương thử việc của NLĐ không?

Người sử dụng LĐ có được quyền giữ lương thử việc của NLĐ không?

Luật sư tư vấn về việc người sử dụng lao động có được quyền giữ (không trả) lương thử việc của người lao động vì cho rằng người lao động vi phạm thỏa thuận đã ký kết không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Công ty có trách nhiệm báo trước bao lâu khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn?

Công ty có trách nhiệm báo trước bao lâu khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn?

Luật sư tư vấn về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người lao động có thể yêu cầu bồi thường khi công ty giảm lương không?

Người lao động có thể yêu cầu bồi thường khi công ty giảm lương không?

Luật sư tư vấn về vấn đề người sử dụng lao động giảm tiền lương. NLĐ có thể yêu cầu bồi thường khi bị người sử dụng lao động giảm lương hay không? Có được ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng với công việc có tính chất thường xuyên liên tục không?

Chi tiết >>

HĐLĐ hết hạn vào thời gian NLĐ nghỉ thai sản thì giải quyết thế nào?

HĐLĐ hết hạn vào thời gian NLĐ nghỉ thai sản thì giải quyết thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp hợp đồng lao động hết hạn vào thời gian người lao động nghỉ thai sản thì phải giải quyết như thế nào và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Hợp đồng lao động xác định thời hạn chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong trường hợp nào?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong trường hợp nào?

Luật sư tư vấn về hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động xác định thời hạn chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong trường hợp nào?

Chi tiết >>

Người lao động muốn nghỉ việc mà chỉ báo trước 1 tuần có được không?

Người lao động muốn nghỉ việc mà chỉ báo trước 1 tuần có được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn đi làm nay muốn nghỉ việc mà chỉ báo trước 1 tuần. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về việc ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng.

Tư vấn về việc ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng.

Luật sư tư vấn về trường hợp ký kết hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đối tượng được NSNN đóng BHYT khi đi làm thì có được miễn đóng BHYT không?

Đối tượng được NSNN đóng BHYT khi đi làm thì có được miễn đóng BHYT không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế thì khi đi làm có được miễn đóng bảo hiểm y tế không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Giáo viên mầm non làm việc theo hợp đồng có được xét nâng bậc lương không?

Giáo viên mầm non làm việc theo hợp đồng có được xét nâng bậc lương không?

Luật sư tư vấn về việc giáo viên mầm non làm việc theo hợp đồng lao động được hưởng chế độ như giáo viên biên chế thì có được xét nâng bậc lương không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Đã chấm dứt HĐLĐ nhưng công ty chậm thanh toán tiền lương thì làm thế nào?

Đã chấm dứt HĐLĐ nhưng công ty chậm thanh toán tiền lương thì làm thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chậm thanh toán tiền lương cho người lao động và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

NLĐ đang hưởng chế độ thai sản được 04 tháng thì có được đi làm không?

NLĐ đang hưởng chế độ thai sản được 04 tháng thì có được đi làm không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động đang hưởng chế độ thai sản được 04 tháng mà có nhu cầu đi làm sớm thì có được không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Thời gian làm việc từ tháng 7 năm 2016 có thể được giải quyết trợ cấp thôi việc không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Xác định trách nhiệm trả lương cho người lao động trong những ngày đã làm việc?

Xác định trách nhiệm trả lương cho người lao động trong những ngày đã làm việc?

Luật sư tư vấn về vấn đề xác định trách nhiệm trả lương của người sử dụng lao động cho người lao động trong những ngày họ đã làm việc và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Người lao động có phải chịu trách nhiệm về công nợ của công ty hay không?

Người lao động có phải chịu trách nhiệm về công nợ của công ty hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động làm thất thoát tài sản của công ty thì có phải bồi thường không? Có phải chịu trách nhiệm về công nợ của công ty khi nghỉ việc?

Chi tiết >>

Giáo viên ký kết hợp đồng khoán việc có được nghỉ hằng năm không?

Giáo viên ký kết hợp đồng khoán việc có được nghỉ hằng năm không?

Luật sư tư vấn về vấn đề ngày nghỉ hằng năm với giáo viên. Nếu giữa đơn vị sự nghiệp giáo dục và giáo viên chỉ có hợp đồng khoán việc mà không có hợp đồng lao động thì người giáo viên này có được nghỉ 12 ngày phép năm theo quy định của BLLĐ 2012 không?

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169