Bài viết về chủ đề "hợp đồng hợp tác kinh doanh "

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng hợp tác kinh doanh

 • Tư vấn về vấn đề đầu tư góp vốn trong doanh nghiệp.

  Tư vấn về vấn đề đầu tư góp vốn trong doanh nghiệp..

  • 08/04/2019
  • Nguyễn Huyền

  Luật sư tư vấn về vấn đề đầu tư góp vốn trong doanh nghiệp. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Hợp đồng BCC và thủ tục đưa máy bay vào Việt Nam?

  Hợp đồng BCC và thủ tục đưa máy bay vào Việt Nam?.

  • 24/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Em là Nhân viên công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không, Bên em đang có nhu cầu tư vấn về Hợp đồng BCC và thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng - nội dung gồm thông tin các bên đầu tư, nôị dung hợp đồng xây dựng, vốn góp và phân chia lợi nhuận, tổ chức quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn đề nghị hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

  Mẫu Đơn đề nghị hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.

  • 15/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung đơn đề nghị hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp tác, nội dung hợp tác, vốn, phân chia lợi nhuận và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Sông Đà HTC

  Công ty cổ phần Sông Đà HTC.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Sông Đà - HTC được thành lập dưới hình thức cổ phần hoá Chi nhánh Xây dựng Công nghiệp – Công ty cổ phần Sông Đà 207 trong đó Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ HTC Việt Nam.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng góp vốn

  Mẫu Hợp đồng góp vốn.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng góp vốn bao gồm các nội dung về địa điểm, thông tin về các bên tham gia góp vốn, thời gian góp vốn và các thông tin khác liên quan theo mẫu sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Các bên có khi tiến hành hợp tác kinh doanh thì có bắt buộc phải lập hợp đồng không? Trường hợp soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần lưu ý những nội dung nào trong hợp đồng?

  Chi tiết