Miễn tập sự đối với công chức quy định thế nào?
|

Miễn tập sự đối với công chức quy định thế nào?

Nhằm mục đích tạo thuận lợi trong quá trình công tác, công chức thường có chế độ tập sự trước khi được tuyển dụng vào vị trí việc làm. Vậy chế độ tập sự đối với công chức được quy định như thế nào và có những trường hợp nào viên chức sẽ được miễn tập sự?

Chi tiết
Khi nào người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo?
|

Khi nào người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo?

Chi phí đào tạo được xác định là khoản tiền mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong trường hợp họ được cử đi học tập nâng cao trình độ. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học,…

Chi tiết
Các trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo.
|

Các trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thể hiểu là trường hợp đang trong thời hạn của hợp đồng nhưng một bên trong quan hệ lao động muốn chấm dứt quan hệ lao động trước thời hạn. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng có thể từ phía người lao động hoặc người sử dụng lao động.

Chi tiết
Trường hợp người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo
|

Trường hợp người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo

Việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp sau:

Chi tiết
Vi phạm cam kết trong hợp đồng đào tạo thì xử lý như thế nào?
|

Vi phạm cam kết trong hợp đồng đào tạo thì xử lý như thế nào?

Hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm mục đích đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động. Vậy nếu người lao động vi phạm thỏa thuận đào tạo nghề thì được xử lý như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn về các trường hợp liên quan đến hình thức hợp đồng lao động
|

Tư vấn về các trường hợp liên quan đến hình thức hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Để hợp đồng có hiệu lực pháp luật thì các bên phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Đặc biệt là quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng đang là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây.

Chi tiết
Có được yêu cầu NLĐ hoàn trả gấp 02 lần chi phi đào tạo không?
|

Có được yêu cầu NLĐ hoàn trả gấp 02 lần chi phi đào tạo không?

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ thì trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, NSDLĐ có thể cử NLĐ đi đào tạo để nâng cao tay nghề, trình độ và chuyên môn để làm việc cho NSDLĐ. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều vụ việc tranh chấp về vấn đề đào tạo này, đa phần là do NLĐ không làm việc cho NSDLĐ theo đúng thời hạn như hai bên đã thỏa thuận. Cụ thể, luật sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Có được phép gia hạn thời gian thử việc không?
|

Có được phép gia hạn thời gian thử việc không?

Trước khi bước vào ký kết hợp đồng chính thì người sử dụng lao động và người lao động thường thỏa thuận với nhau về thời gian thử việc. Theo đó, thử việc không phải là thủ tục bắt buộc mà dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí