Bài viết về chủ đề "hợp đồng cho tặng"

HỢP ĐỒNG CHO TẶNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng cho tặng
Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng cho tặng tài sản

Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng cho tặng tài sản

Trường hợp đã làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất thì có đòi đất lại được không? Nếu muốn đòi lại thì phải có điều kiện như thế nào? Thời điểm nào thì hợp đồng cho tặng có hiệu lực? Quy định vấn đề này như sau:

Chi tiết >>