Bài viết về chủ đề "hợp đồng cho tặng"

HỢP ĐỒNG CHO TẶNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng cho tặng

Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng cho tặng tài sản

Trường hợp đã làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất thì có đòi đất lại được không? Nếu muốn đòi lại thì phải có điều kiện như thế nào? Thời điểm nào thì hợp đồng cho tặng có hiệu lực? Quy định vấn đề ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169