Bài viết về chủ đề "hội đồng thành viên"

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hội đồng thành viên
Vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp có bị xử phạt không?

Vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp có bị xử phạt không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Cty tôi hiện đang góp vốn thực tế nhiều hơn Vốn đăng ký thành lập ĐKKD trên Giấy phép điều chỉnh mới nhất của năm 2015. Sổ sách chúng tôi cũng đang ghi nhận theo số vốn góp thực tế này. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực hiện thay đổi Giấy phép ĐKKD trong năm 2015 cho phù hợp với số vốn thực góp. Vậy, Công ty tôi có vi phạm hành chính không và mức phạt nếu có là bao nhiêu?

Chi tiết >>

Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tư vấn về thủ tục rút vốn và thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xin chào các anh chị, Tôi xin được nhờ anh chị tư vấn giúp một việc như sau: Tôi có góp vốn trong công ty TNHH với tỷ lệ 20% trên tổng số vốn đăng ký trên Giấy phép ĐKKD, được cử đứng tên Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Nay vì nhiều lí do, tôi không muốn hợp tác làm chung nữa.

Chi tiết >>

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH với đội ngũ luật sư doanh nghiệp có chuyên môn và kinh nghiệm, Nội dung dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn của chúng tôi được tiến hành qua các bước như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH

Nội dung mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm các quy định chung, cơ cấu tổ chức, trình tự thủ tục họp hội đồng thành viên và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định cụ thể về điều kiện, quyền và nhiệm vụ, thù lao, lương của chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quy định pháp luật về Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, quy định về quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về quyền và trách nhiệm của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>