Bài viết về chủ đề "hội đồng quản trị"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hội đồng quản trị
Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

Luật sư tư vấn về trường hợp một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty hay không, căn cứ pháp lý và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Thay đổi hội đồng quản trị trong trường THPT tư thục

Thay đổi hội đồng quản trị trong trường THPT tư thục

Cách đây 7 năm chúng tôi gồm 5 người có chung vốn thành lập trường THPT tư thục và đã đi đăng kí trên sở hoàn tất và thành lập ra ban quản trị của trường gồm 5 người đứng tên. Sau đó 1 tháng thì có 3 người vì lý do cá nhân nên muốn chuyển nhượng lại cổ phần, bán lại số cổ phần đó cho 2 người còn lại( có giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, có chữ kí 2 bên và đóng dấu nhà trường

Chi tiết >>

Xử lý cổ phần thế nào khi cổ đông đăng ký mua cổ phần không thanh toán đủ?

Xử lý cổ phần thế nào khi cổ đông đăng ký mua cổ phần không thanh toán đủ?

Luật sư tư vấn về vấn đề cổ đông đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ phải xử lý như thế nào? Bầu giám đốc trong công ty cổ phần, trách nhiệm của giám đốc như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hỏi về thẩm quyền miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty

Hỏi về thẩm quyền miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào quí luật sư! Tôi có trường hợp này nhờ quí Luật sư giải thích giùm tôi về việc ký cho nghi việc có đúng quy định của pháp luật không Tại một công ty cổ phần . ngày 24/06/2016 bà NTN (chủ tịch hội đồng quản trị công ty) ký quyết định cho ông PVB (Giám đốc công ty) nghỉ việc kẻ từ ngày 25/06/2016.

Chi tiết >>

Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc công ty cổ phần

Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc công ty cổ phần

Công Ty có thể giúp tôi trả lời câu hỏi: Nếu muốn kí hợp đồng lao động cho giám đốc thì có giống như kí hợp đồng cho nhân viên không, người đại diện bên người sử dụng lao động thì phó giám đốc là người có cổ đông trong công ty kí được không? Quy định thế nào?

Chi tiết >>

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh).

Chi tiết >>

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông và họp hội đồng quản trị

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông và họp hội đồng quản trị

Tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc họp Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và bảo đảm được quyền lợi của các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị là việc không đơn giản.

Chi tiết >>

Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, Công ty Luật Minh Gia tư vấn, cung cấp những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng… cụ thể:

Chi tiết >>

Quy định về công ty cổ phần

Quy định về công ty cổ phần

Công ty cổ phần Là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa;

Chi tiết >>