Bài viết về chủ đề "hoạt động mại dâm"

HOẠT ĐỘNG MẠI DÂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động mại dâm
Có phạm tội mội giới mại dâm không?

Có phạm tội mội giới mại dâm không?

Chủ quán cafe nhờ người quản lý quán, người quản lý tự mình thực hiện hành vi môi giới mại dâm mà chủ quán không biết. Chủ quán có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Chi tiết >>

Phạm tội môi giới mại dâm có được hưởng án treo không?

Phạm tội môi giới mại dâm có được hưởng án treo không?

Luật sư tư vấn trường hợp bị truy tố về tội môi giới mại dâm, luật sư cho tôi hỏi tội này có được hưởng án treo không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên

Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên

Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi mua dâm người chưa thành niên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>