Quy định về tạm hoãn chấp hành hình phạt
|

Quy định về tạm hoãn chấp hành hình phạt

Tạm hoãn chấp hành hình phạt - Người bị xử phạt tù đang được tại ngọai, theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Hình sự, Tòa án có thể cho hoãn chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp sau đây:

Chi tiết
Muốn hoãn chấp hành hình phạt tù giải quyết như thế nào?
|

Muốn hoãn chấp hành hình phạt tù giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Bị phạm tội mua bán chất ma túy hiện đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù khi con chưa đủ 36 tháng tuổi. Hiện tại là lao động chính nuôi mẹ già trên 70 tuổi và 2 con muốn tiếp tục được hoãn chấp hành phạt tù được không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí