Bài viết về chủ đề "hỗ trợ kinh doanh"

HỖ TRỢ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ kinh doanh
Mẫu Hợp đồng tài trợ

Mẫu Hợp đồng tài trợ

Mẫu Hợp đồng tài trợ - Nội dung bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà tài trợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường

Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường

Hỏi về Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường - Công ty chúng tôi đang có dự định đầu tư vào lĩnh vực thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xin hỏi chúng tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính nào của thành phố khi đầu tư vào lĩnh vực này không?

Chi tiết >>