Bài viết về chủ đề "hồ sơ xin xóa án tích"

HỒ SƠ XIN XÓA ÁN TÍCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ xin xóa án tích
 Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích

Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích

Vào ngày 10/01/2014 Em bị Tòa án Nhân dân huyện A thơ tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, Thời hạn thử thách 12 tháng về tội " Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vậy bây giờ cơ quan nào có thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích của em.

Chi tiết >>