Bài viết về chủ đề "hồ sơ thầu"

HỒ SƠ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ thầu
Các phương thức lựa chọn nhà thầu

Các phương thức lựa chọn nhà thầu

Theo Luật đấu thầu 2013 thì có 4 phương thức lựa chọn nhà thầu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung như đính kèm trên đây

Chi tiết >>