Bài viết về chủ đề "hồ sơ chuyển mục đích SDĐ"

HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SDĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ chuyển mục đích SDĐ
Chuyển đổi sử dụng đất vườn dài lâu sang đất ở

Chuyển đổi sử dụng đất vườn dài lâu sang đất ở

Cần Luật sư tư vấn trường hợp: Gia đình tôi có 468m2 Đất ở . Trên sổ đỏ có ghi là Đất ở cộng Vườn dài lâu ( ko ghi rõ đâu là vườn và đâu là đất ở ) Hiện nay nhà nước thu hồi 250m vuông đất để làm đường Trục trính Băc Nam ( 250m đó nhà tôi ghi là đất ở để được đền bù nhiều hơn so với đất vườn ) Cho mình hỏi :

Chi tiết >>