Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai
|

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Luật Minh gia đã tạo điều kiện cho những người dân không nắm vững về luật pháp như tôi một chỗ dựa để được tư vấn và chia sẻ những vấn đề liên quan đến pháp luật! Tôi xin luật sư tháo gỡ giúp cho gia đình tôi một khó khăn như sai ạ.

Chi tiết
Thành lập văn phòng thừa phát lại
|

Thành lập văn phòng thừa phát lại

Thừa phát lại thành lập văn phòng Thừa phát lại phải có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết
Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài
|

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài

Khi có nhu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam, người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú. Trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí