Bài viết về chủ đề "hộ nghèo"

HỘ NGHÈO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hộ nghèo
Người có công với cách mạng mất thì thân nhân có được hưởng hỗ trợ về nhà ở không?

Người có công với cách mạng mất thì thân nhân có được hưởng hỗ trợ về nhà ở không?

Kính gửi CT Luật Minh Gia. Tôi có bà ngoại là người có công cách mạng sau 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Lúc bà còn sống thì bà cũng nhận được tiền trợ cấp hàng tháng và BHXX cũng như BHYT v.v.

Chi tiết >>