Bài viết về chủ đề "Hiệu lực di chúc"

HIỆU LỰC DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hiệu lực di chúc
Không thực hiện HĐ chuyển nhượng QSDĐ thì giải quyết như thế nào?

Không thực hiện HĐ chuyển nhượng QSDĐ thì giải quyết như thế nào?

Chưa hết thời hiệu yêu cầu phân chia di sản thừa kế mà di sản đã được sang tên, chuyển nhượng cho người khác thì giải quyết như thế nào? Trường hợp hết thời hiệu yêu cầu phân chia di sản thừa kế, chủ sử dụng hợp pháp mảnh đất giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhưng không thực hiện hợp đồng thì phải làm thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về việc chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết

Tư vấn về việc chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết

Ông Bà nội tôi có một mảnh đất mà ông bà mua từ năm 1959. Năm 1995 sau khi ông mất, bà có làm di chúc chia cho các con và được sự chấp thuận của các thành viên trong gia đình, và sau đó phần đất được chia đã được các chú của tôi (chạy tiền) làm sổ đỏ, riêng gia đình tôi chưa làm. Bây giờ khi nhà nước có chính sách trả sổ đỏ cho người dân, Ủy ban nhân dân phường nói thừa kế chỉ có giá trị khi bà nội tôi đã mất giờ bà còn sống thừa kế này không có giá trị gì, bây giờ phải có biên bản họp gia đình

Chi tiết >>

Tư vấn về hiệu lực của di chúc và quyền thay đổi di chúc

Tư vấn về hiệu lực của di chúc và quyền thay đổi di chúc

Tôi muốn hỏi về hiệu lực của di chúc, Cụ thể trường hợp của tôi như sau: Đất gia đình tôi đã có sổ đỏ. Ba mẹ tôi lập di chúc ghi rằng: Để lại toàn bộ cho tôi nhưng khi ba mẹ tôi mất đi, tôi mới được toàn quyền sử dụng. Vậy tôi xin hỏi:​1. Di chúc trên có thay đổi được không? (khi ba mẹ chưa mất). 2. Khi ba mẹ mất đi, tôi có làm sổ đỏ được không, anh và em và cháu đức tôn có khiếu nại và tranh chấp được không?

Chi tiết >>