Mức lương cơ bản khi ký hợp đồng lao động?
|

Mức lương cơ bản khi ký hợp đồng lao động?

Chào luật sư, cho tôi hỏi về mức lương cơ bản như sau: Đơn vị tôi có ký hợp đồng lao động với 1 số trường hợp, lương ký theo hệ số và quy ra tiền nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, nhưng theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam thì lại quy định đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, tôi muốn hỏi đơn vị tôi có được ký hợp lao động cho những trường hợp đó bằng hệ số không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí