Bài viết về chủ đề "hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế"

HẾT THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế
Thời hạn khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai

Thời hạn khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai

Ông bà nội tôi có 2 người con trai; bác tôi và bố tôi. Ông và bác tôi chết trước năm 1975, bà nội tôi chết năm 1999. Hiện nay ba tôi đang ở trên mảnh đất trước đây bà nội tôi ở ( ông và bà nội tôi chết không để lại di chúc hay thừa kế gì),

Chi tiết >>