Bài viết về chủ đề "hệ số tăng thêm"

HỆ SỐ TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hệ số tăng thêm
Hỏi về điều kiện được hưởng tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Hỏi về điều kiện được hưởng tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

- Hiện công tác trong trường học, có hệ số lương 2.34, phụ cấp ưu đãi GV 40% (hoặc phụ cấp hành chính 25%) thì có xem như có tiền lương tăng thêm chưa? có thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không?

Chi tiết >>