Bài viết về chủ đề "HĐND"

HĐND - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về HĐND
Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?

Tối đa được kí kết bao nhiêu bản hợp đồng thời vụ?

Tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện từ tháng 9 với vị trí Chuyên viên tổng hợp. Ban đầu Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng với tôi 3 tháng (từ tháng1/ 9 đến tháng 30/12/2014) sau đó lại ký tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng (tháng 01/2015 đến tháng 6/2015). Tôi được hưởng lương theo hợp đồng. Ngoài ra tôi không được hưởng thêm một khoản nào khác

Chi tiết >>